Ordena alfabèticament enllaços de la viquipèdia en format:
[[text1]] - [[text2]]